2030: Ile OZE będzie w polskim miksie energetycznym?

fot. Norbert Pietsch/pixabay.com/Pixabay License

Gdyby cele wyznaczone w strategicznych dokumentach, takich jak Polityka energetyczna Polski czy Strategia wodorowa, zostały w pełni wdrożone, to w 2030 r. z odnawialnych źródeł energii pochodziłoby 31,5 proc. zużywanej w Polsce energii – wynika z raportu „Zrozumieć cele OZE”.

Zgodnie z unijną dyrektywą RED III do 2030 r. 42,5 proc. energii wykorzystywanej w UE powinno pochodzić z OZE, z aspiracją do 45 proc., wobec obecnego poziomu 22 proc. – wskazano w raporcie Forum Energii „Zrozumieć cele OZE”.

Według wyliczeń Forum Energii tak ustawiony unijny cel przekłada się na polski wkład w wysokości 31,5 proc. OZE w całej gospodarce w 2030 r. Z przeprowadzonej w raporcie analizy dokumentów strategicznych, m.in. Polityki energetycznej Polski, Krajowego planu na rzecz energii i klimatu, Strategii wodorowej i Strategii dla ciepłownictwa, wynika, że gdyby wyznaczone w nich cele zostały w pełni wdrożone, to w 2030 r. z OZE pochodziłoby 31,5 proc. zużywanej w Polsce energii – podano. Podkreślono, że „byłoby spójne z aspiracjami zapisanymi w unijnej dyrektywie RED III”.

W raporcie zaznaczono jednak, że wskaźnik ten nie reprezentuje polskich możliwości i „pozostawia nas na przedostatnim miejscu w UE pod względem rozwoju OZE do końca obecnej dekady”. Dodano, iż przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii jest niezbędne, ponieważ koszty korzystania z energii elektrycznej i cieplnej opartej na węglu są coraz wyższe, a polska energetyka „stanie wkrótce przed widmem luki generacyjnej”.

„Konieczne jest zaplanowanie zastępowania wyeksploatowanych bloków energetycznych innymi źródłami wytwarzania energii” – podkreślono w raporcie.

Wśród kluczowych rekomendacji dla Polski wymieniono m.in. usprawnienie rozwoju OZE w sektorze elektroenergetycznym, np. poprzez dalsze znoszenie bariery odległościowej dla energetyki wiatrowej, rozwój sieci i tworzenie nowych mocy przyłączeniowych. Zwrócono także uwagę na potrzebę stworzenia systemu wsparcia wytwarzania zielonego wodoru dla przemysłu, wykonania kompleksowej analizy potencjału wykorzystania biomasy w Polsce oraz wzmocnienia ośrodków analitycznych, aby „polski rząd mógł proaktywnie analizować skutki proponowanej polityki energetyczno-klimatycznej, zanim staną się one wiążącym prawem na poziomie unijnym”.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Komisji Europejskiej, dyrektywa RED III weszła w życie 20 listopada 2023 r. Na transpozycję większości przepisów dyrektywy do prawa krajowego przewidziano okres 18 miesięcy.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com