Podatek „u źródła”: Nareszcie jest porozumienie!

Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria

Ministrowie finansów UE porozumieli się ws. dyrektywy FASTER, mającej uregulować kwestię tzw. podatku u źródła. Podmioty inwestujące w innym kraju członkowskim będą mogły przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku korzystając z elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Płatności z inwestycji rezydenta podatkowego jednego kraju w innym kraju członkowskim, takie jak dywidendy czy odsetki, podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, czyli w kraju inwestycji oraz podatkiem w kraju rezydencji. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, inwestor musi ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku pobranego przez kraj źródła. Procedury są zróżnicowane pomiędzy krajami członkowskimi, często wnioski trzeba złożyć w formie papierowej.

FASTER do zmian!

Komisja Europejska, która zaproponowała rozwiązanie tego problemu w dyrektywie FASTER, oszacowała, że koszty związane z procedurami zwrotu podatku u źródła, utraconymi ulgami podatkowymi i kosztami alternatywnymi wynoszą 8,4 miliarda euro rocznie.

Zgodnie z dyrektywą FASTER wprowadzony zostanie elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej, który ma umożliwić inwestorom składanie wniosków o zwrot podatku w kraju inwestycji w formie cyfrowej. Ministrowie finansów we wtorek zgodzili się na to rozwiązanie, ale zaproponowali też wyjątki.

KE zaproponowała dwa zharmonizowane systemy ulg. System „ulgi u źródła” polega na tym, że w momencie wypłaty dywidend lub odsetek stosowana jest odpowiednia stawka podatku, z kolei procedura „szybkiego zwrotu” oznacza, że zwrot nadpłaconego podatku u źródła nastąpi w ustalonym terminie. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować, czy chcą wprowadzić obie te procedury czy tylko jedną.

Kto skorzysta?

Ministrowie finansów uzgodnili, że kraje będą mogły pozostać jednak przy swoich procedurach w przypadku, gdy ich system stosuje się do nadwyżki podatku u źródła od dywidend wypłacanych z tytułu akcji znajdujących się w obrocie publicznym wyemitowanych przez rezydenta w ich jurysdykcji, a ich współczynnik kapitalizacji rynkowej jest poniżej progu 1,5 proc. Kraje, które zapewniają zwolnienie z nadwyżki podatku u źródła od odsetek płaconych od obligacji znajdujących się w obrocie publicznym, także będą mogły skorzystać z wyjątku.

Zaproponowane przez Radę Unii ds. Gospodarczych i Finansowych ECOFIN, złożoną z ministrów finansów i gospodarki krajów członkowskich, wyjątki mają odpowiedzieć na zastrzeżenia niektórych państw, utrudni to jednak zakładaną przez KE harmonizację procedur.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kiedy ujrzymy „Husarza”? Jest decyzja!

Turów już nie zabiera wody Czechom

Wstrząs dla gamingu! PS Store i Steam znikną z Polski?

Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?

Rada Unii będzie musiała skonsultować zmiany jeszcze z Parlamentem Europejskim (w kwestiach podatkowych ma on rolę doradczą). Potem ministrowie będą mogli zatwierdzić formalnie dyrektywę. Kraje członkowskie będą miały czas na jej implementowanie do końca 2028 r.

PAP/ as/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com