Polska liderem w UE w zakresie odbudowy rynku pracy po pandemii Covid-19

11.07.2019 Warszawa Tynkowanie budynku mieszkalnego fot. Andrzej Skwarczynski

Jak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), na podstawie raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Polska znalazła się na pierwszym miejscu w UE i drugim na świecie, jeżeli chodzi o odbudowę rynku pracy po pandemii Covid-19.

Raport MOP jest oparty na ilości przepracowanych godzin w danym kraju przed pandemią Covid-19, a więc w IV kwartale 2019 roku i po pandemii czyli w IV kwartale roku 2021, przy czym dane za rok obecny są oparte na prognozach

Według tych danych w naszym kraju w roku 2020 liczba przepracowanych godzin zmniejszyła się o 2,1 proc. w stosunku do roku 2019, natomiast w roku 2021 liczba tych godzin ma się zwiększyć o 2,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Pozytywny bilans w tym zakresie mają osiągnąć w tym roku spośród krajów UE, jeszcze tylko Chorwacja i Słowenia, choć wynik Polski, stawia nas pod tym względem, zdecydowanie na pierwszym miejscu w UE.

Na świecie lepszy wynik od naszego kraju w zakresie odbudowy rynku pracy po pandemii Covid-19 w 2021 roku, ma osiągnąć tylko Norwegia, gdzie liczba przepracowanych godzin ma wzrosnąć o 4,5 proc. w stosunku do IV kwartału 2019 roku.

Jak podkreśla się w raporcie duży wpływ na sytuację na rynku pracy w poszczególnych krajach dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, miały zarówno rozmiary pakietów fiskalnych przygotowanych przez ich rządy ale także charakter instrumentów, jakie zostały użyte aby ratować miejsca pracy.

Według raportu MOP na całym świecie wartość tych pakietów fiskalnych sięgnęła astronomicznej kwoty 17 mld USD, przy czym ponad 85 proc. tej pomocy zostało skoncentrowane w gospodarkach krajów rozwiniętych.

Polsce udało się przygotować nie tylko duży pod względem finansowym pakiet pomocy, sięgający blisko 10 proc. PKB, ale także użyto w nim instrumentów adresowanych zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników, co jak się okazało skutecznie chroniło miejsca pracy.

Najistotniejszym było udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego przedsiębiorcom pod warunkiem jednak, że utrzymają miejsca pracy w swoich firmach w dłuższym okresie i to rozwiązanie okazało się niezwykle skuteczne.

Tę odbudowę rynku pracy i szybki wzrost gospodarczy w naszym kraju, potwierdzają także raporty międzynarodowych instytucji finansowych czy największych agencji ratingowych, ogłaszane w ostatnich miesiącach.

Na przykład w ostatnim raporcie Word Economic Outlook ogłoszonym przez MFW w połowie października, prognozy dla naszego kraju na lata 2021-2022 są niezwykle optymistyczne, nie tylko w odniesieniu do wzrostu PKB, bezrobocia ale także inflacji, która wg prognozy MFW w Polsce będzie wyraźnie spadać.

Według tego raportu wzrost PKB wyniesie w Polsce 5,1 proc. w 2021 i podobnie 5,1 proc. w roku 2022, bezrobocie mierzone liczbą niepracujących ale aktywnie poszukujących pracy w stosunku do wszystkich osób w wieku zdolności do pracy wyniesie 3,5 proc. w 2021 roku i tylko 3,2 proc. w roku 2022.

Według prognoz MFW pod kontrolą będzie także inflacja, która w ostatnich miesiącach zbliżyła się do 6 proc., jej średnioroczna wielkość w 2021 roku wyniesie 4,4 proc., w roku 2022 będzie to 3,3 proc., a na koniec roku 2022 wyniesie tylko 2,6 proc., a wiec będzie wręcz w celu inflacyjnym wyznaczonym przez RPP (2,5 proc. +/-1 proc.).

Z kolei na początku września agencja Fitch, jako pierwsza z trzech największych agencji ratingowych (Fitch, S&P i Moody’s), potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na dotychczasowym poziomie A-, jednocześnie utrzymała jego stabilną perspektywę.

Jak podkreślono w komunikacie agencji „stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność polskiej gospodarki na szok związany z pandemią, oczekiwanie wsparcia wzrostu gospodarczego ze środków unijnego Funduszu Odbudowy, oraz oczekiwania agencji, że po mocnym pogorszeniu poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego w 2020 roku, oba wskaźniki ulegną poprawie już w 2021”.

Prognoza agencji Fitch

Agencja Fitch podwyższyła także prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w roku 2021 z dotychczasowych 4,4 proc. PKB do 5,2 proc. PKB, a na rok 2022 z dotychczasowych 4 proc. PKB do 4,5 proc. PKB.

Z kolei pod koniec września agencja ratingowa S&P Global Ratings, podwyższyła prognozę wzrostu PKB dla Polski z dotychczasowych 4,5 proc. do 5,1 proc. w tym roku i do 5,3 proc. w roku 2022 i jest to jeden z najwyższych poziomów wzrostu w całej UE.

A więc wyraźne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w naszym kraju w tym roku, ma bardzo pozytywny wpływ na sytuację na rynku pracy, do tego stopnia, że Polska odbudowała ten rynek do rozmiarów sprzed pandemii, jako pierwszy kraj w UE i drugi na świecie.

Zbigniew Kuźmiuk

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com