Rząd przyjął założenia budżetu na 2025

Wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,7 proc., a inflacja średnioroczna 4,1 proc. – wynika z założeń do projektu budżetu na przyszły rok, które w czwartek przyjęła Rada Ministrów.

„Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów” – wskazano w komunikacie kancelarii premiera.

Dodano, że średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz że Rada Ministrów przedłoży je także do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

Według założeń przyjętych przez rząd w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 4,1 proc.

Przyjęto, że bezrobocie rejestrowane na koniec 2025 r. sięgnie 4,9 proc. Założono wzrost płac w gospodarce narodowej w wysokości 7,1 proc., a w samym sektorze przedsiębiorstw o 7,3 proc.

„Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku, zostaną zwaloryzowane o 4,1 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok”

 – wyjaśniono w komunikacie.

Przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku, według założeń przyjętych przez rząd, wyniesie 602,7 tys. etatów.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów najpierw z założeniami do przyszłorocznego budżetu zapozna się Rada Dialogu Społecznego, a następnie w lipcu zostaną ustalone kwoty limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych. W sierpniu Ministerstwo Finansów ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu na następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Źródło:

PAP

filarybiznesu.pl

Foto: fot. Adam-dalekie-pole/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com