Turów. Niemal połowa Polaków uważa, że nie powinniśmy respektować postanowienia TSUE [SONDAŻ]

Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Niemal połowa ankietowanych uważa, że Polska nie powinna stosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w kopalni w Turowie – wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie „DGP”, Dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl.

„Czy Polska powinna zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – po skardze Czech – nakazującego czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie?” – na takie pytanie odpowiadali ankietowani w sondażu przeprowadzonym przed United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej”, Dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl.

Sondaż. 47 proc. badanych jest przeciw respektowaniu przez Polskę postanowienia TSUE

Niemal 39 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna zastosować się do postanowienia TSUE, z czego 19 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 19,8 proc. „raczej tak”. Największe poparcie okazywali wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 69 proc. oraz Lewicy – 65 proc., najmniejsze z kolei wyborcy PiS – 15 proc. oraz Konfederacji – 14 proc. 

Aż 46,7 proc. badanych uważa natomiast, że Polska nie powinna stosować się do postanowienia TSUE. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 27,7 proc. respondentów, natomiast „raczej nie” – 19 proc. Pozostałe 14,5 proc. to grupa osób niezdecydowanych. 

Z badania wynika, że przeciwni są głównie mężczyźni – zdecydowane zdanie ma co trzeci ankietowany, ogółem natomiast niemal połowa panów uważa, że Polska nie powinna płacić kar. Sprzeciw zwiększa się wraz z wiekiem. W grupie osób powyżej 70. roku życia aż 63 proc. jest zdania, że nie powinniśmy stosować się do postanowienia TSUE. 

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla „Dziennika Gazety Prawnej”, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl. Badanie wykonano w ubiegły piątek na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Decyzja TSUE. Polska ma płacić 500 tys. euro dziennie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w poniedziałek 20 września podjął decyzję o karze dla Polski za utrzymanie wydobycia w kopalni Turów. „Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 euro dziennie” – napisano w decyzji. Przedstawiciele Komisji Europejskiej potwierdzili, że jeśli Polska nie zapłaci zasądzonej kary, zostanie ona potrącona z przewidzianych dla kraju funduszy. 

Pół roku wcześniej, w marcu, Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni w Turowie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konflikt dotyczy niszczenia zasobów wodnych w Czechach przez kopalnię tuż przy polskiej stronie granicy. Sama sprawa przed TSUE dotyczy jednak – niezgodnego z prawem, zdaniem Czechów – sposobu wydania w Polsce koncesji na dalszą działalność kopalni.

W wydanej przez Komisję Europejską opinii zarzucono Polsce, że „przyjmując przepis pozwalający na przedłużenie obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, naruszyła dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko”.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com