Ustawa o ochronie granicy. Senat zdecydowa

Ustawa o ochronie granicy. Senat zdecydował Fot: Piotr Nowak

W Senacie odbyło się w piątek głosowanie nad przyjętą przez Sejm ustawą o ochronie granicy. Senatorowie zdecydowali o przyjęciu ustawy z poprawkami. Za głosowało 49 senatorów, przeciw było 42. Aż siedem osób wstrzymało się od głosu. Było wśród nich 5 przedstawicieli opozycji.

Senatorowie, którzy wstrzymali się od głosu to: Ryszard Bober (PSL), Jan Filip Libicki (PSL), Kazimierz Michał Ujazdowski (PSL) , a także Jacek Bury (Polska 2050), Wojciech Konieczny (Lewica), oraz senatorowie niezależni: Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz.

W głosowaniu nie uczestniczyła Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Kleina z KO.

Wcześniej senatorowie odrzucili w głosowaniu wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowelizacja prawa o ochronie granicy zakłada m.in. możliwość wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Podstawę prawną ma w tym zakresie zapewniać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ustawa o ochronie granicy daje też większe możliwości funkcjonariuszom, którzy będą pracowali w obszarze nadgranicznym. Nowe przepisy rozszerzają też katalog środków przymusu bezpośredniego o plecakowe miotacze substancji obezwładniających, których mogliby używać funkcjonariuszy SG.

Dodatkowo na granicy mogliby pojawić się też dziennikarze. To jednak warunkowałyby specjalne zasady. O takiej możliwości miałby decydować lokalny komendant oddziału Straży Granicznej.

Przegłosowane poprawki przewidują m.in., że zakaz przebywania w strefie nadgranicznej mógłby być wprowadzony na tym samym obszarze, na którym obowiązuje obecnie stan wyjątkowy, i nie obejmowałby on dziennikarzy.

Debata w Senacie

W czwartek senatorowie debatowali nad ustawą o ochronie granicy. Niepokój części z nich budziły zastrzeżenia legislatorów senackich, które dotyczyły konstytucyjności zapisów ustawy. Zastanawiali się także, czy przewidziane w niej ograniczenia mogą zostać wprowadzone w innych regionach kraju.

Ustawę o ochronie granicy państwowej Sejm przyjął 17 listopada większością 245 głosów. Projekt był procedowany w trybie pilnym, co oznacza, że Senat miał 14 dni na jego uchwalenie bądź odrzucenie.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com