Kiedyś było lepiej? Konsekwencje wycofania się Rosji z organizacji międzynarodowych

Zgodnie z oczekiwaniami rosyjska agresja na Ukrainie stała się impulsem do zaostrzenia sankcji i restrykcji wobec agresora, w tym ze strony organizacji międzynarodowych. Jednak władze rosyjskie uznały, że demonstracyjne wycofanie się z organizacji międzynarodowych byłoby „godną” odpowiedzią na restrykcje, jednak taka decyzja znalazłaby odzwierciedlenie także w samej Rosji, a dokładniej jej obywatelach. Ale nawet to nie przeszkadza państwu agresorowi w niszczeniu istniejącego systemu prawa międzynarodowego i stosunków między krajami.

Jednym z celów Rosji jest destabilizacja systemów organizacji międzynarodowych, w tym ONZ. Wysiłki rosyjskiej propagandy mają na celu otwarte ośmieszanie organizacji i dyskredytowanie ich pracy, nazywanie ich „słabymi i zależnymi”, „sługami Zachodu”. Jednocześnie w tych organizacjach, w których Rosja nadal pozostaje członkiem, jej przedstawiciele nie wahają się „wyciskać” propagandowe narracje, że wszelkie naciski na Federację Rosyjską są konsekwencją rusofobicznej polityki Zachodu i dowodami zbrodni wojennych armia rosyjska na Ukrainie jest fałszywa.

Podobno władze rosyjskie wciąż odniosły sukces, ale jest to bardzo wątpliwe – doskonale izolują państwo i wprowadzają je na nowy poziom stagnacji. Ignorowanie zasad prawa międzynarodowego i konwencji przyjętych przez organizacje międzynarodowe zaszkodzi przede wszystkim ludności Rosji, której prawa są stopniowo redukowane do zera.

W ciągu trzech miesięcy wojny na Ukrainie Federacja Rosyjska opuściła szereg ważnych organizacji międzynarodowych, w tym:

Rada Europy

25 lutego Komitet Ministrów Rady Europy (CE) podjął decyzję o zawieszeniu praw Federacji Rosyjskiej w organach Rady Europy „w związku z inwazją zbrojną na Ukrainę”. 15 marca szef rosyjskiej delegacji Federacji Rosyjskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Piotr Tołstoj poinformował, że zapadła decyzja o wystąpieniu Rosji z Rady Europy, podkreślając, że Rosja „z własnej woli wychodzi z Rady Europy, jest to wyważona i przemyślana decyzja”. 16 marca Komitet Ministrów Rady Europy zdecydował, że od tego dnia Federacja Rosyjska przestaje być członkiem Rady, co oznacza również automatyczne wycofanie się Rosji z jej konwencji i protokołów dodatkowych (uczestnictwo w nich ustaje w różnym czasie ), jak również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka . W rezultacie obywatele Federacji Rosyjskiej faktycznie wracają do średniowiecza, ponieważ państwo może w każdej chwili bezkarnie zwrócić karę śmierci.

Rada Państw Morza Bałtyckiego

27 lutego Norwegia jako kraj – przewodniczący Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) ogłosiła „niemożliwość kontynuowania uczciwej i opartej na zaufaniu współpracy” na Bałtyku z powodu „niesprowokowanego rosyjskiego ataku militarnego na Ukrainę” i odwołał zaplanowane na następny dzień posiedzenie Komitetu Wyższych Urzędników (główny organ roboczy RPMB). 4 marca państwa członkowskie RPMB wydały oświadczenie o zawieszeniu działalności Rosji w tej organizacji. Komentując tę ​​decyzję, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zaznaczyła, że ​​stawia ona pod znakiem zapytania samo istnienie tego forum.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

23 marca Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zawiesiła współpracę techniczną z Rosją do czasu zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni i pokojowego rozwiązania na Ukrainie. W szczególności zawieszono zaproszenie przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do udziału w spotkaniach technicznych i eksperckich, konferencjach i seminariach, a także świadczenie pomocy ze strony MOP, z wyjątkiem pomocy humanitarnej. Decyzję tę podjęła Rada Administracyjna Organizacji z inicjatywy grupy państw, z których większość znajduje się na liście nieprzyjaznych państw Federacji Rosyjskiej. Przewodniczący Komisji Pracy, Polityki Społecznej i Spraw Weteranów Dumy Państwowej Jarosław Niłow nazwał decyzję MOP „emocjonalną i polityczną”. Zakończenie udziału Federacji Rosyjskiej w MOP grozi istotnym naruszeniem prawa pracy w kraju.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

7 kwietnia największe stowarzyszenie związkowe w kraju, Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR), ogłosiła zawieszenie członkostwa w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) z powodu uprzedzeń w rozpatrywaniu bieżących wydarzeń na Ukrainie i „przejawów rusofobia”. MCP powstało w 2006 roku. Oprócz FNPR, Rosja jest w nim reprezentowana przez mniej masową Konfederację Pracy Rosji, która nie zapowiedziała swojego wycofania się.

Rada Praw Człowieka

7 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas specjalnej sesji poświęconej Ukrainie przyjęło rezolucję o zawieszeniu członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka (HRC). Tego samego dnia zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ Giennadij Kuźmin poinformował, że Rosja zdecydowała się przed terminem zakończyć członkostwo w Radzie, wskazując, że we współczesnych warunkach jest „praktycznie zmonopolizowana przez jedną grupę państw to dla ich własnych oportunistycznych celów”. Ale w taki czy inny sposób wycofanie się Federacji Rosyjskiej spod kontroli Rady Praw Człowieka wpłynie również negatywnie na przestrzeganie praw jej własnych obywateli.

Organizacja Państw Amerykańskich

21 kwietnia Stała Rada Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) zatwierdziła rezolucję o zawieszeniu statusu Federacji Rosyjskiej jako obserwatora OPA „do czasu zakończenia działań wojennych przez rząd rosyjski, wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z Ukraina w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową i nie powróci na ścieżkę dialogu i dyplomacji”. Ambasada Rosji w Stanach Zjednoczonych określiła tę decyzję jako rusofobiczną, rosyjskie MSZ zapowiedziało „bezprecedensową presję”, jakiej w trakcie przygotowań Stany Zjednoczone poddały państwa latynoamerykańskie.

Światowa Organizacja Turystyki

27 kwietnia Rosja ogłosiła zamiar wystąpienia ze Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) z powodu upolitycznienia jej działań. Tego samego dnia Zgromadzenie Ogólne UNWTO na nadzwyczajnym posiedzeniu podjęło decyzję o zawieszeniu członkostwa Rosji „z powodu trwającej ofensywy wojskowej na Ukrainie”. Oficjalny przedstawiciel rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała tę decyzję „przykładem politycznej hipokryzji”, zauważając, że państwa zachodnie wykorzystują tę organizację we własnych interesach, w tym dyskryminując Federację Rosyjską. Jednym z zadań tej organizacji jest walka z wszelkimi przeszkodami w swobodnym międzynarodowym przepływie osób i jest prawdopodobne, że „wizy wyjazdowe” wrócą ponownie do Rosji, co de facto uniemożliwi wyjazd z kraju.

Agencja Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

11 maja 2022 r. wejdzie w życie decyzja o zawieszeniu członkostwa Rosji w Agencji Energii Jądrowej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Została przyjęta przez organ zarządzający OECD 11 kwietnia. Wcześniej, 25 lutego, potępiając działania Rosji na Ukrainie, OECD wstrzymała proces akcesji Rosji do tej organizacji, zamknęła moskiewskie biuro i wstrzymała wspólne projekty. Misją NEA jest pomoc państwom członkowskim w utrzymaniu i dalszym rozwoju, w ramach współpracy międzynarodowej, podstaw naukowych, technologicznych i prawnych niezbędnych do bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego wykorzystania energii jądrowej w celach pokojowych. Z powodu militarnej agresji Rosja gwałtownie traci poparcie międzynarodowej społeczności naukowej.

Tym samym decyzja władz rosyjskich o opuszczeniu organizacji międzynarodowych uderzy w Rosję znacznie mocniej niż w same organizacje. Zakończenie współpracy dotknie wiele obszarów, ale prawa Rosjan będą tematem szczególnie wrażliwym, zwłaszcza w kontekście dyskusji o zniesieniu moratorium na karę śmierci. Populacja staje się coraz mniej bezpieczna, a sama Rosja powraca do głębokiej, odizolowanej i pozbawionej praw do przeszłości przeszłości.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com