„Służby w pełnej gotowości”. Reżim operacji specjalnej na Białorusi przy granicy z Ukrainą

Na Białorusi wprowadzono "reżim operacji antyterrorystycznej"Foto: Shutterstock/photo-denver

Białoruskie KGB wprowadziło „reżim operacji antyterrorystycznej” w rejonie lelczyckim obwodu homelskiego, przy granicy z Ukrainą. Do Lelczyc przybyły trzy śmigłowce służb specjalnych z Mińska.

Zarząd KGB w Homlu wezwał ludność do zachowania spokoju i wykonania rozkazów struktur siłowych. Władze nie podają informacji o przyczynach podjęcia tej decyzji.

Zgodnie z ustawą „O zwalczaniu terroryzmu” funkcjonariusze służb specjalnych mają prawo wchodzić do prywatnych mieszkań „w poszukiwaniu osób podejrzanych o działalność terrorystyczną lub o utworzenie nielegalnego ugrupowania”, a także ograniczać ruch transportu i ludzi na drogach prowadzących do strefy objętej operacją.

To pierwszy przypadek wprowadzenia „reżimu operacji antyterrorystycznej” na terytorium Białorusi.

Represje reżimu Łukaszenki

Z kolei w środę w różnych regionach Białorusi postawiono przed sądem 65 członków rodzin więźniów politycznych za otrzymanie pomocy humanitarnej od zagranicznej organizacji charytatywnej INeedHelpBY, którą władze białoruskie uznały za „ugrupowanie ekstremistyczne”. Z tego powodu rodziny więźniów oskarżono o rzekome „wykorzystanie pomocy zagranicznej dla działalności ekstremistycznej”.

W kilku procesach sądowych już zapadły wyroki: duże grzywny pieniężne, które znacznie przewyższają sumy pomocy humanitarnej.

Sprawy sądowe są kontynuacją wcześniejszych działań represyjnych reżimu Aleksandra Łukaszenki. W końcu stycznia KGB i milicja przeprowadziły rewizje w całym kraju w mieszkaniach setek rodzin więźniów politycznych, które otrzymywały paczki żywnościowe i pieniędzy od organizacji charytatywnych. Zatrzymanych zostało ponad 250 osób, większość z nich kobiety. Niektóre z nich zostały skazane na areszt administracyjny.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com