Co szósta polska firma naruszyła sankcje

fot. mhouge/pixabay.com

Blisko co trzecia polska firma, czyli 31 proc. badanych, była narażona na niezamierzone naruszenie sankcji, a 16 proc. je naruszyło – wynika z opublikowanego dzisiaj badania przeprowadzonego na zlecenie EY.

Na zlecenie EY firma CubeResearch przeprowadziła badania dotyczące ryzyka związanego z sankcjami gospodarczymi. Z ankiety wynika, że 88 proc. firm ma świadomość dotkliwość kar za łamanie sankcji.

„74 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że podjęło dodatkowe działania w kontekście zarządzania ryzykiem sankcyjnym. Mimo to, co trzecie z nich (31 proc.) było narażone na ryzyko niezamierzonego naruszenia sankcji, a co szóste (16 proc.) przyznaje, że je naruszyło” 

czytamy w opublikowanym we wtorek raporcie z wyników badania.

Firmy, które wzięły udział w badaniu, deklarowały, że weryfikują swoich kontrahentów, choć zakres prowadzonych analiz jest jednak zróżnicowany. Zdecydowana większość przedsiębiorstw deklaruje, że dokonuje analizy kontrahentów wyłącznie pod kątem możliwości realizacji umowy lub wypłacalności partnera biznesowego (odpowiednio 73 i 70 proc. wskazań). Jedynie ponad połowa firm (56 proc.) posiada za to stosowne procedury oparte na ryzyku.

„Wybuch wojny i wprowadzenie sankcji miało istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach międzynarodowych. Większość badanych firm (67 proc.) zrezygnowało z importu lub eksportu towarów lub usług z/do rynków wschodnich. Ponad połowa (54 proc.) zakończyła współpracę z którymś z partnerów. Zmiany związane z reżimem sankcyjnym znalazły również odzwierciedlenie w kontraktach zawieranych z kontrahentami. Ponad dwie trzecie badanych przedsiębiorstw (69 proc.) zdecydowało się na modyfikacje zapisów umów zawartych ze swoimi partnerami biznesowymi” – czytamy w raporcie z badania.

Z badania wynika, że ponad połowa firm (52 proc.) monitoruje zmiany w strukturze właścicielskiej kontrahentów, aby nie narażać się na ryzyko sankcji. Co czwarta firma (24 proc.) przeprowadza taką analizę w przypadku wystąpienia przesłanek mogących świadczyć o podwyższonym ryzyku współpracy. Co dziewiąta firma (13 proc.) nie przeprowadza okresowej weryfikacji kontrahentów, a proces ten stosuje jedynie przy rozpoczęciu współpracy.

Badanie „Ryzyko związane z sankcjami gospodarczymi” zostało zrealizowane na zlecenie EY przez CubeResearch na próbie 204 firm metodą łączoną – CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (wywiady online). 

Źródło: PAP

filarybiznesu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com