Ilu Polaków zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie?

Liczba osób zarabiających powyżej 10 tys. zł miesięcznie wzrosła w Polsce w 2022 roku do 1,5 mln – wynika z raportu KPMG. O jedną dziesiątą zmalała natomiast grupa dysponujących majątkiem powyżej 1 mln dolarów netto.

Liczba osób przekraczających drugi próg podatkowy (120 tys. zł brutto rocznie) w 2022 r. wzrosła o 51 proc. rok do roku – podano w raporcie przygotowanym przez firmę KPMG. Ich łączne zarobki osiągnęły wartość prawie 376 mld zł, co również stanowi wzrost – o 9,6 proc. r/r. W porównaniu z poprzednim rokiem spadły z kolei dochody osób, które zarabiały przynajmniej 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Na potrzeby raportu osoby przekraczające drugi próg podatkowy podzielono na trzy grupy: zamożni, czyli osoby o dochodach powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie, bogaci, którzy zarabiają powyżej 50 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogaci, których miesięczne zarobki przekraczają kwotę 83,3 tys. zł brutto, co oznacza, że ich roczny dochód brutto jest większy niż 1 mln zł.

Powiększyła się grupa osób klasyfikowanych w raporcie jako zamożne. Według raportu w 2022 r. wzrosła o 37,7 proc. r/r (do 441 tys. osób). Wzrosła też – o 1 proc. r/r (do ponad 83,6 tys. osób) – liczba osób bogatych. Ubyło – o 4,6 proc. r/r (do niespełna 35 tys. osób) – osób klasyfikowanych w ramach raportu jako bardzo bogate.

„Obserwujemy nieustanny wzrost liczby osób zamożnych w Polsce. Jest to trend utrzymujący się nieprzerwanie od wielu lat. Co ciekawe, pomimo podwyższenia progu podatkowego, wzrosła liczba osób zarabiających ponad 120 tys. zł rocznie. Ten wzrost można wytłumaczyć m.in. wysoką inflacją i pokaźnymi podwyżkami płac. Dodatkowo, napływ do Polski także dobrze zarabiających obywateli Ukrainy, zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach, również mógł przyczynić się do wspomnianego wzrostu”

 – wytłumaczył partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce Andrzej Marczak, cytowany w komunikacie.

Spadły jednak łączne zarobki we wszystkich tych trzech grupach – odpowiednio o 0,2 proc. r/r (220 mld zł), o 12,7 proc. r/r (114 mld zł) oraz o 15,6 proc. r/r (79 mld zł) – przekazano. W każdej z opisywanych grup obniżyły się także średnie miesięczne dochody brutto. Osoby zamożne zarabiały średnio 41,4 tys. zł (- 28 proc. r/r), bogate 113,3 tys. zł (-14 proc. r/r), a bardzo bogate 187,2 tys. zł (-11 proc. r/r)” – napisano w komunikacie KPMG.

Dodano, że w Polsce na koniec 2022 r. mieszkało niespełna 90 tys. osób dysponujących majątkiem powyżej 1 mln dolarów amerykańskich netto. Oznacza to spadek liczby takich osób o prawie 10,5 tys. (ok. 10 proc.) w porównaniu z rokiem 2021 r.

„Spadek liczby najbogatszych Polaków, zaliczanych do kategorii HNWI (z ang. high net worth individuals – osoby z majątkiem powyżej 1 mln dol.) wpisuje się w globalny trend i może być spowodowany aprecjacją dolara amerykańskiego w stosunku do złotego. Co ciekawe – także zgodnie ze światowymi tendencjami – o prawie 2 proc. r/r zwiększyła się liczebność najbardziej zamożnej podgrupy w ramach tej kategorii, czyli osób, których aktywa netto opiewają na więcej niż 50 mln dolarów. Po raz kolejny dowiedziono tezy, że >>najbogatsi bogacą się najszybciej<<” – powiedział partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce Andrzej Marczak.

Według raportu zmienia się też średnia kwota zakupów premium i modele zakupowe. W 2023 roku konsument w Polsce wydał średnio 863,1 zł na dobra luksusowe (547,62 zł w 2020 roku). Przed pandemią wydatki te wynosiły przeciętnie 602,4 zł.

KPMG jest działającą w 143 krajach organizacją niezależnych firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego – napisano w podsumowaniu. 

Źródło: PAP

Foto: fot. _Alicja_/pixabay.com/CC creative commons

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com