Kolejne propozycje z „Polskiego Ładu” wpierające rodziny z dziećmi. Zostały przyjęte przez Sejm

Polski £ad - rz¹dowy program inwestycji i rozwoju, 2021 rok

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu zostały przyjęte kolejne propozycje zawarte w programie „Polski Ład”, tym razem te, które są skierowane głównie do rodzin wychowujących dzieci.

Premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji „Polskiego Ładu” zobowiązał się, że najważniejsze propozycje wspierające rodziny wychowujące dzieci wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku i stąd zakończenie prac sejmowych już na początku października, ponieważ należy się spodziewać, że Senat zapewne wykorzysta pełne 30 dni na prace nad tymi projektami.

Szczególnie chodzi o ustawy podatkowe, ponieważ żeby weszły one w życie z dniem 1 stycznia muszą być przyjęte przez Parlament, podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada.

W ustawie o podatku PIT oprócz podwyższenia kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienia wartości drugiego przedziału podatkowego do 120 tys. od którego obowiązuje wyższa 32 proc. stawka tego podatku, które to rozwiązania mają zastosowanie powszechne, a więc dotyczą także podatników wychowujących dzieci, przyjęto dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Otóż wprowadzono tzw. PIT-0 (czyli zerowy podatek PIT) dla rodziców wychowujących 4+ czyli czworo i więcej dzieci, których dochód łączny nie przekracza 170 tys. zł rocznie (czyli 14 tys. zł miesięcznie).

Takich rodziców, których będzie dotyczyć to rozwiązanie jest wg ministerstwa finansów ok. 110 tys., a skorzystanie z niego oznacza, że w kieszeniach tych rodzin zostanie w 2022 roku przynajmniej 335 mln zł.

Sejm przyjął także projekt ustawy o tzw. rodzinnym kapitale opiekuńczym, a więc o dodatkowym wsparciu dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Rodzinom tym będzie przysługiwało dodatkowe nieopodatkowane wsparcie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące albo 1 tys. zł przez 12 miesięcy na każde drugie i kolejne dziecko.

Rząd zawarł już w projekcie budżetu na 2022 rok dodatkową kwotę około 3 mld zł i w związku z tym pokazał Parlamentowi, iż jest przygotowany, aby wspomniana ustawa została przyjęta w tym roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Przyjęta została także tzw. ustawa o mieszkaniu bez wkładu własnego, jedna z kluczowych regulacji skierowanych do rodzin, które wprawdzie uzyskały zdolność kredytową ale nie zgromadziły tzw. wkładu własnego.

Według tego rozwiązania taka rodzina zaciągając kredyt może uzyskać gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do 20 proc. kwoty kredytu (jednak na kwotę nie większą niż 100 tys. zł) przez okres co najmniej 15 lat.

BGK będzie jednorazowo spłacał cześć gwarantowanego kredytu w związku z urodzeniem drugiego i kolejnych dzieci, 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo koleje dziecko.

Trochę wcześniej w połowie września Sejm uchwalił ustawę dotyczącą domów o powierzchni zabudowy 70 m2, maksymalnie dwukondygnacyjnych, co oznacza tak naprawdę możliwość uzyskania blisko 100 m2 powierzchni.

Budowa takiego domu bez pozwolenia, kierownika budowy oraz konieczności prowadzenia dziennika budowy, będzie musiała spełniać warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, w warunkach zabudowy określonych przez gminę.

Gmina będzie je zobowiązana wydać zaledwie w ciągu 21 dni, przy w celu ich wydania gmina będzie analizowała obszar ograniczony do 200 m wokół planowanej inwestycji (jeżeli na tym obszarze jest jakaś zabudowa, to do niej muszą być dostosowane warunki techniczne, które będą wydane, jeżeli jej nie ma, to warunki zabudowy nie będą wydane, chodzi bowiem o to aby w szczerym polu nie rozpoczynano budów domów).

Projekt budowlany takiego domu będzie można pozyskać za darmo albo symboliczną złotówkę ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który właśnie rozstrzyga konkurs na takie projekty i wybierze w nim co najmniej kilkadziesiąt najlepszych prac.

Źródło: https://wpolityce.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com