Nowe przepisy o stawkach VAT. W Unii Europejskiej jest porozumienie

/Shutterstock

Rada Unii Europejskiej (kraje członkowskie) osiągnęła porozumienie w sprawie nowych unijnych przepisów dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (VAT). Nowe regulacje dają krajom UE większą elastyczność w stosowaniu obniżonych i zerowych stawek VAT.

Polska od samego początku zdecydowanie popierała szybkie przyjęcie reformy systemu VAT w UE, która zapewnia państwom członkowskim większą elastyczność i równy dostęp do obniżonych stawek VAT” – poinformowało Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej.

Unia zaktualizowała wykaz towarów i usług, na które dozwolone są obniżone stawki VAT, uwzględniając cyfrową transformację gospodarki. 

Kompromis kładzie nacisk na równe traktowanie wszystkich państw członkowskich UE. Aby to osiągnąć istniejące odstępstwa, które pozwalały niektórym państwom członkowskim na stosowanie preferencyjnych stawek na niektóre produkty, zostały otwarte dla wszystkich państw członkowskich, pod warunkiem, że są one zgodne z uzgodnionymi zasadami.

Nowy przepis

Dodano również nowy przepis w dyrektywie VAT, aby umożliwić państwom członkowskim szybkie reagowanie na wyjątkowe okoliczności, takie jak pandemie, kryzysy humanitarne czy klęski żywiołowe.

Rada UE uzgodniła wycofanie obniżonych stawek VAT lub zwolnień na paliwa kopalne i inne towary o podobnym wpływie na emisje gazów cieplarnianych do 1 stycznia 2030 roku.

Obniżone stawki i zwolnienia na nawozy sztuczne i chemiczne pestycydy wygasną do 1 stycznia 2032 roku.

Ponadto Rada wprowadziła do wykazu towary i usługi przyjazne dla środowiska, takie jak panele słoneczne, rowery elektryczne i usługi recyklingu odpadów, w przypadku których dozwolone są stawki obniżone.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com