Projekt zmian w ustawie o symbolach państwowych. Resort sprawiedliwości chce orła w koronie z krzyżem

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Resort Zbigniewa Ziobry domaga się, aby orzeł w polskim godle miał koronę z krzyżem. „Rzeczpospolita zawsze była państwem tolerancyjnym, w którym schronienie znajdowali przedstawiciele różnych wyznań i kultur. (…) Godło Rzeczypospolitej było i jest symbolem narodowym o fundamentalnym i jednoczącym znaczeniu dla Polaków” – podkreśla.

5 października Ministerstwo Kultury skierowało do publicznych konsultacji projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Resort poinformował, że nadrzędnym celem proponowanych zmian „jest dostosowanie symboli narodowych do nowych technologii cyfrowych” oraz „wprowadzenie korekt od dawna postulowanych przez heraldyków i muzykologów”.

Godło Polski do zmiany? 

Proponowana ustawa zakłada:

  • wprowadzenie wzorca barw w obowiązujących standardach graficznych;
  • uporządkowanie nazewnictwa symboli – m.in. przez wprowadzenie pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Chorągwi Rzeczypospolitej;
  • zwiększenie ochrony symboli państwowych – mowa m.in. o godnym postępowaniu wobec flag zniszczonych, nienadających się już do użytku oraz umieszczaniu na flagach napisów i symboli;
  • wprowadzenie kokardy narodowej;
  • zamiana miejsc zwrotek hymnu – drugiej i trzeciej.

Swoje zmiany chce wprowadzić resort sprawiedliwości

Tvn24.pl informuje, że resort sprawiedliwości ma własną wizję projektu. Ministerstwo Zbigniewa Ziobry zgłosiło uwagi do ustawy, w których domaga się m.in. „dodania do wizerunku orła białego dwóch gładkich kabłąków zwieńczonych złotym globem z krzyżem (tzw. korony zamkniętej)”. W odpowiedzi na pytania portalu resort podkreślił, że „orzeł z zamkniętą koroną ma długą tradycję w polskiej heraldyce państwowej”.

Jak podkreślił, „przywrócenie krzyża, jako zwieńczenia korony orła, historycznie było wyrazem treści świeckiej odzwierciedlającej suwerenność państwa”. „Obecność krzyża w godle nie powinna więc budzić oporów osób niedeklarujących przynależności do Kościoła katolickiego czy kościołów chrześcijańskich. Rzeczypospolita zawsze była państwem tolerancyjnym, w którym schronienie znajdowali przedstawiciele różnych wyznań i kultur. Potwierdził to m.in. akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., gdzie w uchwale zagwarantowano swobodę wyznania, potwierdzając pokój między różniącymi się w wierze. Obecność krzyża łacińskiego nie przeszkadzała wyznawcom prawosławia czy muzułmanom w podejmowaniu ofiarnych wysiłków dla dobra Rzeczypospolitej. Godło Rzeczypospolitej było i jest symbolem narodowym o fundamentalnym i jednoczącym znaczeniu dla Polaków” – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com