Rezolucja PE ws. śmierci Nawalnego. „Putin ponosi odpowiedzialność karną i polityczną”

Evgeny Feldman, CC BY-SA 4.0 - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57520776

Parlament Europejski przyjął rezolucję w której stwierdzono, że państwo rosyjskie i Władimir Putin osobiście ponoszą odpowiedzialność karną i polityczną za śmierć Aleksieja Nawalnego.

„Parlament Europejski zdecydowanie potępia zabójstwo Aleksieja Nawalnego i uedziela pełnego poparcia Julii Nawalnej w jej determinacji do kontynuowania jego pracy”

– napisano w rezolucji.

Europosłowie podkreślają, że pełną odpowiedzialność karną i polityczną za jego śmierć ponosi państwo rosyjskie, a w szczególności jego prezydent Władimir Putin, który powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Członkowie PE ostrzegają, że zabójstwo Aleksieja Nawalnego jest kolejną oznaką rosnących i systematycznych represji w Rosji i domagają się niezależnego i przejrzystego międzynarodowego śledztwa w sprawie jego zabójstwa w celu odkrycia prawdy, zapewnienia odpowiedzialności i zagwarantowania sprawiedliwości.

Rezolucja stwierdza, że system polityczny Rosji jest kontrolowany przez skonsolidowany autorytarny reżim z szerzącą się korupcją, który wykorzystuje sfałszowane wybory jako pozory demokracji i koncentruje całą władzę w rękach Władimira Putina.

Podkreślając, że naród rosyjski nie może być utożsamiany z „podżegającym do wojny, autokratycznym i kleptokratycznym reżimem Kremla”, posłowie wyrażają solidarność ze wszystkimi w Rosji i poza nią, którzy pomimo celowo brutalnych represji i poważnych konsekwencji osobistych, nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę.

Europosłowie wzywają również państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz znalezienia realnych sposobów uwolnienia osób cierpiących z powodu uwięzienia i represji, zwłaszcza chorych lub torturowanych więźniów politycznych, w tym opcji ewentualnej wymiany więźniów.

Rezolucja została przyjęta 506 głosami za, przy 9 przeciw i 32 wstrzymujących się.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com