273 mln zł na drogi w Polsce Wschodniej

filarybiznesu.pl

Rusza kolejna edycja konkursu „Infrastruktura drogowa” finansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; wnioski można zgłaszać od 25 października do 17 listopada br. – podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która organizuje konkurs.

Według piątkowego komunikatu Agencji, wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie projektów ujętych w Planie Transportowym dla Programu Polska Wschodnia, a celem konkursu realizowanego w ramach działania 2.2 POPW jest sfinansowanie projektów infrastrukturalnych na drogach krajowych i wojewódzkich o nośności minimum 11,5 tony na oś, zapewniających ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).

O dofinansowanie mogą starać się miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, czyli: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie PARP sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek, mimo postępów w rozbudowie infrastruktury drogowej w Polsce Wschodniej, nadal są tam miejsca, które wymagają wsparcia m.in. po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę stanu środowiska.
PARP poinformowała, że wsparcie finansowe w ramach konkursu „Infrastruktura drogowa” wynosi do 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowity budżet konkursu to 273 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na projekty: infrastrukturalne na drogach: krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich i wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych, zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej, przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego, komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej, ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT.

Agencja podała, że we wszystkich zorganizowanych do tej pory edycjach konkursu „Infrastruktura drogowa” podpisano 28 umów na dofinansowanie przekraczające łącznie 2 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przykłady tych inwestycji są wymienione w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” dostępnym w portalu PARP.

Źródło: https://filarybiznesu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com