Emerytury dla rolników. Jakie są wymagania do otrzymania świadczenia z KRUS?

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą ubiegać się o emeryturę rolniczą. Jednak, aby ją otrzymać, muszą spełnić określone warunki. Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymywać świadczenie z KRUS?

Jak podaje rządowy serwis, emerytura rolnicza przysługuje zarówno samemu rolnikowi, jak i osobom z nim zamieszkującym. Mogą ją otrzymać jednak tylko ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Za okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego uznaje się okres począwszy od 1 stycznia 1991 roku.

Tak wyglądają okresy ubezpieczenia w KRUS-ie. Jak otrzymać emeryturę rolniczą?

Natomiast dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się również okresy: 

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Jeśli chodzi o osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku, to w ich przypadku wlicza się również okresy innego ubezpieczenia, od którego zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi. 

Osoby, które spełniają powyższe warunki, muszą złożyć odpowiedni wniosek, aby móc otrzymywać emeryturę z KRUS-u. Można to zrobić zarówno elektronicznie – przez skrzynkę nadawczą ePUAP, jak i stacjonarnie w wybranym oddziale. Jednak należy to zrobić nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do świadczenia.  

Czy rolnicy mają prawo do 13-stej emerytury? Urząd może ją odebrać tylko pod jednym warunkiem

Tak jak każdy inny emeryt, również osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, otrzymują dodatkowe świadczenia tzw. trzynastki i czternastki. Ustawodawca zastrzega jednak, że gdy dana osoba przekroczy próg dochodowy, straci prawo do tej finansowej pomocy. W 2024 roku będzie to 9353,50 złotych brutto. Oznacza to, że rolnik, który otrzymuje dochód na poziomie wyższym niż podana kwota, to nie będzie mógł otrzymać dodatkowego świadczenia emerytalnego. Dotyczy to jednak tylko emerytów, którzy dorabiają, ale nie przekroczyli jeszcze wieku emerytalnego. 

Źródło: gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com