Sejm przyjął nowelizację ustawy o funduszu kompensacyjnym i dodatku osłonowym

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o funduszu kompensacyjnym. Osoby, które były hospitalizowane z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych będą mogły ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.

W głosowaniu wzięło udział 439 posłów, za było 428, przeciw – 7, wstrzymało się – 4.

Fundusz Kompensacyjny ma umożliwić pacjentom szybkie uzyskanie odszkodowania w przypadki, gdy po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 dojdzie do niepożądanych powikłań.

Warunkiem uzyskania świadczenia będzie pobyt w szpitalu przez minimum 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego wymagającego co najmniej obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, lub izbie przyjęć. Odszkodowanie otrzymają te osoby, u których wystąpiło działanie niepożądane określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). 

Fundusz Kompensacyjny. Odszkodowania za powikłania od 3 do 100 tys. zł

W przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych i spełnienia wspomnianych wyżej warunków będzie można otrzymać odszkodowanie w wysokości od 3 do 100 tys. zł. Świadczenie o najniższej wartości otrzymają osoby, w przypadku których konieczna będzie krótkotrwała obserwacja po wstrząsie anafilaktycznym. Jeśli potrzebna będzie także hospitalizacja, wysokość odszkodowania może wynieść 10 tys. zł. 

„W przypadku leczenia szpitalnego trwającego co najmniej 14 dni, wypłacona zostanie kwota od 10 do 100 tys. zł, w zależności od długości pobytu. Projekt przewiduje podwyższenie świadczenia w przypadku określonych uciążliwości związanych z hospitalizacją (np. przebycie operacji lub pobyt na oddziale intensywnej terapii), a także możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dalszego leczenia. Łączna kwota świadczenia kompensacyjnego wyniesie nie więcej niż 100 tys. zł” – wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta.

Zgodnie z projektem osoby, które będą chciały otrzymać odszkodowanie, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek do Biura RPP. W formie tradycyjnej lub elektronicznej. Na stronie internetowej RPP pojawi się specjalny formularz do wypełnienia przez pacjentów. O przyznawaniu świadczenia będzie decydował powołany do tego zespół, w skład którego wejdą lekarze specjaliści. W każdej sprawie dokumentacja medyczna zostanie zaopiniowana przez trzech lekarzy. Decyzja o wypłaceniu rekompensaty lub odrzuceniu wniosku zostanie wydana maksymalnie w ciągu 60 dni. Pacjenci będą mieli prawo odwołać się od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta do sądu administracyjnego. 

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym

Sejm przyjął także poprawkę klubu PiS zwiększającą środki dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania. Dodatek osłonowy wyniesie 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składające się z dwóch-trzech osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com