Ustawa o ochronie granicy. Sejm odrzucił poprawki Senatu. Dwóch posłów wykluczonych z obrad

Sejm

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Teraz trafi ona do prezydenta. W trakcie obrad marszałkini Sejmu wykluczyła dwóch posłów Konfederacji.

Ustawa o ochronie granicy wprowadza zakaz przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony, w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii szefa Straży Granicznej. Wyłączeni będą z niego mieszkańcy obszaru objętego zakazem oraz wykonujący tam pracę zarobkową.

Senat chciał rozszerzenia tego katalogu o osoby wykonujące zawód dziennikarza i przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. Inna z odrzuconych przez Sejm poprawek zakładała, że przepisy stracą moc po trzech miesiącach od wejścia ich w życie.

Senatorowie chcieli także, aby skreślić możliwość kary aresztu za złamanie zakazu przebywania i pozostawić jedynie karę grzywny.

Nowelizacja ustawy o granicy. O co chodzi w projekcie?

Nowelizacja umożliwia wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Najważniejsze założenia projektu:

  • „na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania”
  • zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji,
  • w rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy,
  • podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty, za czas jego obowiązywania,
  • funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości w województwach lubelskim i podlaskim. Kończy się z końcem listopada, bo raz był już wcześniej przedłużany. Według konstytucji nie można tego zrobić ponownie, stąd pilna potrzeba wprowadzenia nowych regulacji.

Posłowie Konfederacji wykluczeni z obrad

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Elżbieta Witek wykluczyła z posiedzenia dwóch posłów Konfederacji – Grzegorza Brauna i Jakuba Kuleszę. Marszałkini Sejmu prosiła ich o założenie maseczek, jednak parlamentarzyści tego nie zrobili.

– Stwierdzam, że uniemożliwiają panowie prowadzenie obrad. Proszę o założenie maseczek. (…) Pan poseł Grzegorz Braun i pan poseł Jakub Kulesza dalej uniemożliwiają prowadzenie obrad. (…) Podejmuję decyzję o wykluczenie panów z posiedzenia Sejmu – powiedziała marszałkini Sejmu i poprosiła posłów Konfederacji o opuszczenie sali. Część zgromadzonych polityków zaczęła bić brawo.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com