Polska twardo stoi po stronie Ukrainy: Przesłanie wsparcia w drugą rocznicę rosyjskiej inwazji

Zbigniew Kaczmarek - Gazeta Polska

Podczas gdy świat uroczyście obchodzi drugą rocznicę pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Polska zdecydowanie solidaryzuje się ze swoim wschodnim sąsiadem. W porywającej deklaracji niezachwianego wsparcia Prezydent RP Andrzej Duda zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy będzie trwać pomimo wyzwań i upływu czasu.

Słowa prezydenta Dudy odzwierciedlają sentyment głęboko zakorzeniony we wspólnej historii i aspiracjach do wolności i suwerenności między Polską a Ukrainą. Jego oświadczenie, przekazane za pośrednictwem jego biura w mediach społecznościowych, zawiera w sobie trwałe zobowiązanie narodu polskiego do wspierania Ukrainy w jej walce o samostanowienie i wolność.

„Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dziś to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od militarnego zmęczenia. Wolny świat nie może pozwolić Putinowi i Rosji na zwycięstwo” – zapewnił prezydent Duda, potwierdzając niezłomne stanowisko Polski wobec agresji i tyranii.

Przesłanie to rozbrzmiewa tym samym zdecydowanym duchem, który uosabia polski premier Donald Tusk, który zastanawiał się nad dwoma latami zawieruchy, heroizmu i tragedii, które miały miejsce od czasu inwazji.

W swoim oświadczeniu premier Tusk trafnie uchwycił istotę konfliktu: „Dwa lata ukraińskiego bohaterstwa. Dwa lata rosyjskiego barbarzyństwa. Dwa lata wstydu dla tych, którzy pozostali obojętni”. Tymi przejmującymi słowami premier Tusk podkreślił moralny imperatyw globalnej solidarności w obliczu agresji i niesprawiedliwości.

Dla Polski wsparcie dla Ukrainy wykracza poza zwykłą retorykę polityczną; jest odzwierciedleniem wspólnych wartości, więzi historycznych i wzajemnego zobowiązania do przestrzegania zasad demokracji, suwerenności i godności ludzkiej. Jest to świadectwo nierozerwalnej więzi między dwoma narodami związanymi wspólną aspiracją do Europy jako całości, wolności i pokoju.

W obliczu przeciwności losu Polska pozostaje niezłomnym sojusznikiem i orędownikiem Ukrainy na arenie międzynarodowej. Od dostarczania pomocy humanitarnej po przyjmowanie przesiedlonych Ukraińców, Polska wykazała namacalną solidarność ze swoim oblężonym sąsiadem.

Podczas gdy wojna nadal zbiera obfite żniwo wśród ludności Ukrainy, deklaracja wsparcia Polski służy jako światło nadziei pośród ciemności wojny. Jest to jasny sygnał dla świata, że walka o wolność i demokrację na Ukrainie nie jest tylko ukraińską sprawą, ale globalnym imperatywem, który wymaga niezachwianej solidarności i działania.

W tę rocznicę, gdy zastanawiamy się nad ogromnymi poświęceniami i trudnościami, jakie poniosła ludność Ukrainy, potwierdźmy nasze zobowiązanie do stanięcia ramię w ramię z nimi w dążeniu do pokoju, sprawiedliwości i wolności. Uczcijmy pamięć tych, którzy polegli i zobowiążmy się do wspierania tych, którzy nadal dzielnie opierają się tyranii i uciskowi.

W obliczu przeciwności czerpmy siłę z niezłomnego ducha narodu ukraińskiego i niezachwianej determinacji naszych polskich braci i sióstr. Razem zwyciężymy, ponieważ sprawa wolności nie zna granic, a dążenie do sprawiedliwości nie zna granic.

Autor: Michał Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com