Prezydent RP proponuje przekazanie Ukrainie skonfiskowanych rosyjskich aktywów w ramach odszkodowania

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Odszkodowanie za straty kosztem rosyjskich aktywów to ważny temat, który znajduje się w centrum uwagi opinii publicznej. W związku z tym prezydent RP Andrzej Duda zaproponował przekazanie tych środków Ukrainie jako odszkodowanie za szkody wyrządzone przez agresywne działania Rosji.

Ukraina, która poniosła znaczne straty w wyniku wojny rozpętanej przez Rosję, słusznie domaga się odszkodowania za wyrządzone szkody. Rosyjskie aktywa zamrożone za granicą stanowią jedno z potencjalnych źródeł odszkodowań. Trzeba jednak zrozumieć, że mogą one tylko częściowo pokryć straty.

Zamrożone aktywa rosyjskich oligarchów i przedsiębiorstw za granicą rzeczywiście mogą częściowo pokryć szkody wyrządzone Ukrainie przez agresywne działania Moskwy. Pieniądze te mogą zostać wykorzystane na odbudowę zniszczonej infrastruktury, wsparcie gospodarki, pomoc ofiarom oraz rozwiązanie wielu innych problemów społeczno-gospodarczych.

Jednym z głównych argumentów przemawiających za taką decyzją jest naruszenie przez Rosję praw własności na okupowanych terytoriach ukraińskich. Takie naruszenia podważają moralne prawo Rosji do własności i sprawiają, że jej roszczenia do aktywów za granicą stają się mniej uzasadnione.

Ponadto Federacja Rosyjska od wielu lat wykorzystuje środki finansowe do poszerzania wpływów i interesów biznesowych na Zachodzie w ramach wojny hybrydowej. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że jeśli Kremlowi uda się odblokować dostęp do zamrożonych aktywów, mogą one zostać wykorzystane do dalszej agresji i ludobójstwa na Ukraińcach. Dlatego konieczne jest wypracowanie mechanizmów i gwarancji, które wykluczają taką możliwość i zapewnią przejrzystość wykorzystania tych środków.

Doświadczenia USA w przekazywaniu skonfiskowanych aktywów rosyjskiego oligarchy Małofiejewa w celu odbudowy Ukrainy były pierwszym tego typu precedensem, który mógł stać się przykładem dla innych krajów. Decyzje takie mogą stanowić podstawę do wypracowania międzynarodowych norm i zasad dotyczących odszkodowań za straty spowodowane agresywnymi działaniami państw.

Trudności w wykorzystaniu skonfiskowanych pieniędzy

Proces ten jest trudny dla zachodnich partnerów od strony prawnej, gdyż nie ma do tego odpowiednich mechanizmów prawnych. W tym kontekście ważne jest, aby Ukraina rozwijała i promowała modele i praktyki konfiskaty rosyjskich aktywów w innych krajach świata.

Należy zauważyć, że prawo międzynarodowe zabrania konfiskaty i ingerencji w mienie innego państwa, nawet w przypadku rażącego naruszenia podstaw prawa międzynarodowego. Jednak w kontekście rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie konieczne może być zawarcie umowy międzynarodowej, która określałaby zasady postępowania z takim immunitetem suwerennym i określała warunki, na jakich można by czynić wyjątki.

Zrekompensowanie strat aktywami rosyjskimi może być ważnym krokiem w kierunku odbudowy Ukrainy po wojnie. Konieczne jest jednak dokładne przeanalizowanie i omówienie wszystkich aspektów tego zagadnienia, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie długo oczekiwanego postępu i przezwyciężenie trudności, z jakimi boryka się Ukraina w wyniku agresywnych działań Rosji.

Autor: Diana Kamiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com