Wypowiedź Zakharowej na temat zaangażowania Rosji w konflikt w Donbasie

W dzisiejszym oświadczeniu M.Zakharova, oficjalnego przedstawiciela rosyjskiego MSZ, „wzywamy stronę ukraińską do ponownego rozważenia swojego stanowiska i poinformowania obywatela rosyjskiego A.V. Kosyaka o miejscu jego pobytu oraz zapewnienia mu dostępu do rosyjskich urzędników konsularnych”, oprócz tradycyjnego dla Rosji bezpodstawnego oskarżenia Ukrainy o podsycanie konfliktu w Donbasie, faktycznie przyznała, że Rosja prowadzi na jej terytorium nielegalne działania z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Takie wnioski można wyciągnąć z tekstu oświadczenia, ponieważ fakt posiadania przez „przedstawiciela LPR” Kosyaka rosyjskiego paszportu świadczy o tym, że obywatele rosyjscy i ona sama jako państwo są zaangażowani w działalność nielegalnych grup zbrojnych i organizację nielegalnych władz na terenie tzw. republik.

Co więcej, działalność wywiadowcza Kosyaka jako obywatela Rosji i jego całkiem realne powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi również wskazują bezpośrednio na bezpośrednie zaangażowanie Kremla w konflikt w Donbasie.

Jednocześnie incydent, który miał miejsce kilka dni temu, pokazuje, że Federacja Rosyjska nie po raz pierwszy próbuje zdyskredytować samą pracę CMM OBWE na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu.

 Faktem jest, że „przedstawiciel JCCC LNR” nie ma nic wspólnego ze strukturami OBWE, ponieważ zgodnie z porozumieniami mińskimi mogą w niej uczestniczyć tylko przedstawiciele Ukrainy, Rosji i tej organizacji jako mediatora, a Rosja nie powiedziała, że przekazała takie uprawnienia swojemu obywatelowi A. Kosyukowi.

 Zakharova nawet teraz tego nie powiedziała, co oznacza, że jest on w zasadzie „tajnym” harcerzem i niczym więcej.

Tak więc sytuacja ta po raz kolejny potwierdza, że Rosja nadal eskaluje napięcia w Donbasie, ponieważ w pełni kontroluje sytuację z terytorium okupowanego.

Autor: Bogusław Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com