Moskwa sabotuje OBWE Polski poprzez sojuszników wewnątrz organizacji – Instytut Roberta Lansinga

Rosja nadal robi wszystko, aby przeciwdziałać inicjatywom Warszawy pod polskim przewodnictwem OBWE i stara się zdobyć poparcie swoich sojuszników w organizacji. 

Tym razem Kreml na poziomie oficjalnej delegacji zamierza zbojkotować warszawską konferencję, którą polskie przewodnictwo OBWE (2022) oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) planują zorganizować w dniach 26 września – 7 października. 

Moskwa zabiega o zapewnienie równego udziału w konferencji przedstawicielom terytoriów kontrolowanych przez Rosję, w szczególności anektowanego Krymu. 

Instytut Roberta Lansinga pisze.

„Moskwa proponuje przeniesienie wydarzeń humanitarnych OBWE, a także siedziby ODIHR, z dala od Polski i generalnie z dala od państw członkowskich NATO. 

Z kolei strona rosyjska proponuje jako alternatywę Wiedeń, gdzie znajduje się siedziba OBWE. Rosyjscy przedstawiciele próbują tłumaczyć taki wybór wystarczającym poziomem bezpieczeństwa uczestników oraz niskimi kosztami logistycznymi i innymi” – czytamy w raporcie. 

Eksperci Instytutu zwracają z kolei uwagę na fakt, że propozycja alternatywnego miejsca spotkania przywołuje informacje o obecności rosyjskich agentów wśród kierownictwa PA OBWE i intencjach strony rosyjskiej promowania swojej kandydatury na czołowe stanowiska w organizacji.

Wyjaśniono również, że Kreml zamierza zbojkotować warszawską konferencję na poziomie oficjalnej delegacji, starając się jednocześnie zapewnić równy udział w konferencji przedstawicielom terytoriów kontrolowanych przez Rosję, w szczególności anektowanego Krymu.

„31 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Wierszynin, który nadzoruje Departament Współpracy Humanitarnej i Praw Człowieka MSZ Rosji, zwrócił uwagę „stałej misji Republiki Krymu przy prezydencie Rosji” na konieczność udziału w odpowiednich konferencjach w celu „informowania Zachodu o aktualnej sytuacji w Rosji”” – podał tygodnik.

Dokument przypomniał również, że OBWE w ostatnim czasie nadal unikała wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić politycznym interesom Rosji.

 Odnosi się to do stanowiska sekretarza generalnego OBWE Helgi Schmidt. Odmówiła na przykład udziału w internetowym spotkaniu „Platformy Krymu”, tłumacząc, że musi uczestniczyć w drobnym spotkaniu dyplomatycznym w Szwajcarii.

 Co więcej, próba Schmidt mianowania jej protegowanej, Gelfii Schienko, na szefa SMM OBWE budzi pewne obawy.

Gelfia Shchienko (ur. 1977) jest obywatelką Tadżykistanu zamężną z Nikołajem Shchienko, obywatelem Rosji. 

Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że ma ona również obywatelstwo rosyjskie, ale opinia publiczna nie jest tego świadoma. Tylko pośrednio jest ona pochodzenia tatarskiego.

Obecnie utrzymuje przyjazne i nieformalne stosunki ze Stałą Misją Rosji przy OBWE.

 Na marginesie Sekretariatu OBWE pani Szczenko znana jest z tego, że potrafi łatwo rozwiązać każdą kwestię z przedstawicielami Rosji. 

Fakt, że Schmidt i Shiyenko pojawili się razem na poufnych negocjacjach ze stroną rosyjską w sprawie uwolnienia personelu OBWE SMM zatrzymanego na kontrolowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy, potwierdza fakt bliskiej „przyjaźni” z Rosjanami. 

Analiza informacji publicznych z rosyjskich baz informacyjnych sugeruje, że jeden z synów Szczienka służy w rosyjskich służbach bezpieczeństwa w Moskwie.

 Rosnące wpływy Rosji w OBWE to poważny problem. Według niepotwierdzonych informacji z korpusu dyplomatycznego afiliowanego przy Sekretariacie OBWE, plany H. Plany Schmidta dotyczące powołania G. Szczienki zostały prawdopodobnie uzgodnione ze stroną rosyjską, aby nie blokować inicjatyw zmierzających do powołania alternatywnej misji OBWE, gdy w październiku wygaśnie mandat SMM OBWE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com