Oddajcie porwane ukraińskie dzieci! Na marcowym szczycie Unii Europejskiej mocna odezwa do Rosji

pexels/CC0

Na zaplanowanym na marzec szczycie przywódców UE w Brukseli mają podkreślić pilną potrzebę skutecznego wdrożenia unijnych sankcji wobec Rosji. Jak dowiedzieli się dziennikarze, szczyt ma wezwać do dostarczenia amunicji Ukrainie oraz odnalezienia porwanych ukraińskich dzieci, wywiezionych do Rosji.

W projekcie przywódcy mają wezwać Rosję do zaprzestania agresji i natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

„Należy przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym dotyczącego traktowania jeńców wojennych. Ukraińcom przymusowo przewiezionym i deportowanym do Rosji, w szczególności dzieciom, należy natychmiast umożliwić bezpieczny powrót”

– czytamy w dokumencie.

Unia Europejska ma też podkreślić, że jest zdecydowanie zaangażowana w wyciągnięcie pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i inne najpoważniejsze zbrodnie popełnione w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

W tym kontekście Rada Europejska ma z zadowoleniem przyjąć porozumienie w sprawie utworzenia nowego Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji (ICPA) w Hadze i ponownie wyrazić swoje poparcie dla śledztw prowadzonych przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Przywódcy mają podkreślić znaczenie i pilną potrzebę skutecznego wdrożenia sankcji na szczeblu krajowym oraz skoordynowanego podejścia do skuteczniejszego zapobiegania i przeciwdziałania ich obchodzeniu w państwach trzecich.

W projekcie pojawia się też zapis dot. zaangażowania UE we wspieranie odbudowy Ukrainy.

„W tym kontekście Rada Europejska potwierdza pełne poparcie UE dla ustanowienia międzynarodowego mechanizmu odszkodowań za szkody, straty i obrażenia, a także rejestru do dokumentowania dowodów i roszczeń. Unia Europejska wraz z partnerami będzie nadal intensyfikować prace na rzecz wykorzystania zamrożonego majątku Rosji do celów odbudowy Ukrainy i reparacji, zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym”

– czytamy w zapisach.

Rada Europejska ma też potępić stałe wsparcie wojskowe Iranu i Białorusi dla rosyjskiej wojny napastniczej oraz wezwać wszystkie globalne podmioty do natychmiastowego zaprzestania udzielania materialnego i innego wsparcia Rosji.

Unia Europejska ma też zapowiedzieć, że będzie nadal udzielać Republice Mołdawii wszelkiego odpowiedniego wsparcia, w tym wsparcia na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, gospodarki i dostaw energii dla tego kraju.

Rada Europejska ma też z zadowoleniem przyjąć osiągnięcie porozumienia w Radzie w celu ułatwienia natychmiastowego dostarczenia Ukrainie amunicji, w tym poprzez wspólne zamówienia i uruchomienie odpowiedniego finansowania. Rozmowy w tej sprawie trwają.

Źródło

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com