Morawiecki odpowiada na protesty w całym kraju. Zamieścił wpis na Facebooku. „To fake news”

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku przychylił się do wniosku wystosowanego przez premiera i orzekł, że zaskarżone przez niego przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z konstytucją. Chodzi między innymi o zgodność z konstytucją przepisów unijnych w zakresie kompetencji nieprzekazanych Wspólnocie. Orzeczenie kwestionuje też regulacje europejskie, dotyczące umożliwienia sądom krajowym orzekania z pominięciem Konstytucji i na podstawie uchylonych norm.

Tymczasem 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wydało oświadczenie, w którym postanowili sprostować „wiele fałszywych twierdzeń zawartych w wyroku, jego ustnym uzasadnieniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej”. 

„Polexit to fake news. To szkodliwy mit, którym opozycja zastępuje swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję Polski w Europie” – zaczął swój wpis premier.

Takich metod używa się wtedy, gdy żyje się złudzeniami zamiast faktami. Gdy chce się oszukać siebie i innych

– dodał.

Mateusz Morawiecki o wyroku TK: Podobnie stwierdzał już w przeszłości

Mateusz Morawiecki zauważył, że „podobne orzeczenia były przecież wydawane we Francji, w Danii, w Niemczech, we Włoszech, w Czechach, w Hiszpanii czy w Rumunii” (W wielu przypadkach chodziło o konkretne sprawy, np. francuska Rada Stanu orzekła w odniesieniu do zbierania danych przez operatorów komórkowych, że nadrzędną wobec prawa europejskiego pozostaje francuska konstytucja. Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił z kolei wyrok TSUE ws. Oriola Junquerasa, który został wybrany na europosła – red.). „Stwierdzono w nich, że unijne instytucje czasami w pewnych działaniach wykraczają poza przyznane im w traktatach kompetencje – wchodząc w kolizję z krajowymi konstytucjami. Podobnie stwierdzał już w przeszłości polski Trybunał Konstytucyjny” – zaznaczył na Facebooku szef rządu. Dodał, że „wszelkie zobowiązania wynikające z prawa Unii Europejskiej pozostają w mocy”.

Premier napisał też, że Unia to zbyt poważna Wspólnota, by – jak to określił – „przenosić ją w świat bajkowych opowieści”. „To miejsce obopólnych korzyści, ale również rzeczywistych wyzwań dla wszystkich krajów Unii. Wyzwań, do rozwiązywania których Polska musi stawać jako podmiot” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com