Federacja Rosyjska wywiera aktywną presję na swoje kraje satelity, mającą na celu uznanie aneksji Krymu i tym samym dyskredytację ukraińskiej inicjatywy “Platforma Krymska”

radiosvoboda.org

Ukraina, w przededniu 30. rocznicy swojej niepodległości, czyli w dniu 23 sierpnia 2021 r., wspierana przez 46 krajów i organizacje międzynarodowe zainicjowała działalność “Platformy Krymskiej”, której podstawowy zadaniem stało się rozwiązanie na drodze dyplomatycznej problemu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Ta inicjatywa z jednej strony jeszcze bardziej zbliżyła Ukrainę z demokratycznym światem, zaś z drugiej doprowadziła jednak do aktywizacji działań Rosji skierowanych na osłabienie pozycji rządu ukraińskiego.

Pozycja Rosji wobec “Platformy Krymskiej”

Ukraińska inicjatywa została negatywnie odebrana przez rząd rosyjski. W. Putin dając swój osobisty komentarz stwierdził, że jest to prowokacja, gdyż Rosja nadal utrzymuje, że o losach Krymu ostatecznie zdecydowano w 2014 r. Samą organizację “Platformy Krymskiej” oceniono z kolei jako przedsięwzięcie szkodzące interesom narodowym Rosji oraz wykazujące wrogość Ukrainy i Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie kierownictwo Federacji Rosyjskiej zaprzecza wszystkim trzem zarzutom kierowanym przez społeczność międzynarodową, czyli:

  • nielegalnemu naruszeniu integralności niepodległej Ukrainy;
  • naruszaniu prawa międzynarodowego w zakresie wydawania zakazów dotyczących przepływów statków po Morzu Azowskim i Morzu Czarnym;
  • naruszaniu praw człowieka na Krymie, a przede wszystkich członków ukraińskiej opozycji politycznej i Tatarów Krymskich.

Rosja i jej kraje satelity wobec “Platformy Krymskiej”

Inicjatywa “Platforma Krymska” jest wykorzystywana przez Rosję w jej własnych interesach w postaci dalszego rozkręcania zimnej wojny 2.0. z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, Rosja nie działa sama, ale aktywnie angażuje w kreowanie napięcia społeczno-politycznego także swoje kraje satelity. Ogromną rolę w jej działaniach odgrywa propaganda, zgodnie z którą to Unia Europejska ogranicza prawa mieszkańców półwyspu nie prowadząc z nimi interesów biznesowych i nie akceptując ich wjazdu do UE. Tego typu stwierdzenia można spotkać także w prasie rosyjskich krajów partnerskich – przede wszystkim białoruskiej, ale także kazachskiej, tadżykistańskiej i in.

W krajach satelitach Rosji nadal jest prowadzona propaganda, zgodnie z którą Ukraina i jej partnerzy z krajów demokratycznych naruszają międzynarodowe prawo, nie uznając legalności aneksji Krymu przez Rosję. Sam szczyt “Platformy Krymskiej” nazwano nawet “szabatem neonazistowskim” i “pozagranicznym kłamstwem”. 

Pojawiły się również wyrażone wprost groźby dotyczące zmuszenia uczestników szczytu do odmowy udziału. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zagroziła nawet uczestnikom, że wpłynie to na stosunek Rosji do nich, porównując swoją wizytę w Kijowie i udział w szczycie do „naruszania integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej”.

Autor: Semenyuk Daria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com