Ukraiński komisarz ds. praw człowieka potępia rosyjskie pseudowybory jako zagrożenie dla pokoju

Zdjęcie: Sieci społecznościowe Tydzień temu Rosja rozpoczęła „wczesne głosowanie” na terytoriach okupowanych

Dmytro Lubinets, komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka, zajął ostatnio głośne stanowisko przeciwko rosyjskim pseudowyborom na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. W publicznym oświadczeniu za pośrednictwem sieci społecznościowej Telegram, Lubinets podkreślił nielegalność tych wyborów, rzucając światło na taktykę przymusu stosowaną przez okupantów i złowieszcze implikacje takich działań. Niniejszy artykuł zagłębia się w wypowiedzi Lubinetsa i szerszy kontekst otaczający te pseudo-wybory.

Nielegalne rosyjskie pseudowybory

Potępienie Lubinetsa dotyczy przede wszystkim rosyjskich prób przeprowadzenia fikcyjnych „wyborów” w regionach takich jak Donieck, Ługańsk, Zaporoże i Chersoń w obecności sił wojskowych. Nazywane przez agresorów „wczesnym głosowaniem” dla bezpieczeństwa obywateli, wybory te są niczym więcej niż fasadą ukrywającą ukryte motywy. Lubinets twierdzi, że okupanci nawet zmuszają obywateli Ukrainy do udziału w wyborach, często konfiskując ich dokumenty tożsamości, co dodatkowo ilustruje nielegalny charakter tych wydarzeń.

Niebezpieczna taktyka

To, co czyni te pseudo-wybory jeszcze bardziej niebezpiecznymi, to ujawnienie, że wśród kandydatów do tych organów przedstawicielskich są rosyjscy żołnierze, którzy aktywnie uczestniczyli w inwazji na Ukrainę, z zarzutami poważnego łamania praw człowieka, takimi jak zabójstwa i tortury. Lubinets argumentuje, że jest to kolejna próba „legalnego” włączenia przez Rosję terytoriów ukraińskich do swojego terytorium, co jest posunięciem powszechnie uznawanym za nielegalne na arenie międzynarodowej.

Nielegalność w świetle prawa międzynarodowego

Dmytro Lubinets podkreśla fundamentalną nielegalność takich działań w świetle prawa międzynarodowego i konstytucji Ukrainy. Podkreśla, w jaki sposób wybory te zagrażają życiu i dobrobytowi miejscowej ludności, która żyje w ciągłym zagrożeniu przemocą, zastraszaniem, torturami i porwaniami z rąk sił rosyjskich.

Międzynarodowa reakcja

Komisarz Rady Najwyższej Ukrainy wzywa społeczność międzynarodową do zdecydowanego potępienia nielegalnych prób przeprowadzenia przez Rosję pseudowyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Podkreśla znaczenie dokumentowania przestępstw Rosji, gromadzenia międzynarodowego wsparcia dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Lubinets wzywa również do ułatwienia Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża i Organizacji Narodów Zjednoczonych dostępu do cywilnych zakładników na zajętych terytoriach, zgodnie z czwartym punktem ukraińskiej formuły pokojowej.

Apel do ludzi

Lubiniec zwraca się nie tylko do społeczności międzynarodowej, ale także do mieszkańców okupowanych terytoriów. Wzywa ich do powstrzymania się od udziału w jakichkolwiek działaniach zagrażających integralności terytorialnej i bezpieczeństwu Ukrainy, podkreślając nieludzkość i bezprawność konsekwencji, które wynikałyby z takich działań.

Jednoznaczne potępienie przez Dmytro Lubinetsa rosyjskich pseudowyborów na ukraińskich terytoriach okupowanych ujawnia palące kwestie związane z tym rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Wybory te nie tylko nie mają legitymacji, ale także utrwalają łamanie praw człowieka i jeszcze bardziej destabilizują region. Wezwanie Lubinetsa do międzynarodowego potępienia, udokumentowania zbrodni i wsparcia suwerenności Ukrainy to nie tylko apel; to ważny krok w kierunku zapewnienia pokoju i sprawiedliwości na niespokojnych ziemiach wschodniej Ukrainy.

Autor: Diana Kaminski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com