Władimir Putin może być aresztowany w ponad 100 krajach

Ilya Pitalev / AP

Może zostać aresztowany podczas wizyty w ponad 120 państwach, które przyjęły Statut Rzymski. Stało się to znane wieczorem 17 marca, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie nie będą mogli go aresztować na Kremlu i w całej Rosji, ponieważ kraj ten początkowo uznał ten status, a następnie wycofał się z listy państw, które go podpisały. Wraz z nim wśród osób wymagających zatrzymania jest Maria Lvova-Belova, Rzecznik Praw Dziecka w Federacji Rosyjskiej. W związku z tą wiadomością pojawia się pytanie, czy przywódca Chin Xi Jinping przyjedzie na spotkanie z Putinem, a jeśli tak, to jak może to wpłynąć na jego obraz w przyszłości.

Po oficjalnym ogłoszeniu wydania nakazu aresztowania Putin traci immunitet dyplomatyczny. Jednocześnie automatycznie staje się persona non grata, ponieważ przywódcy wielu państw nie będą chcieli podać mu ręki na spotkaniu, nie mówiąc już o podpisaniu żadnych umów. A najciekawszy jest fakt, że po oficjalnej publikacji nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, Interpol będzie poszukiwał kremlowskiego dyktatora.

Przypomnijmy: Putin i Maria Lvova-Belova opublikowali wideo z rozmowy, w której Rzecznik Praw Obywatelskich przyznała się do adopcji 15-letniej nastolatki z Ukrainy.

Co oznacza nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny?

Przede wszystkim fakt, że kraje, które ratyfikowały Statut Rzymski, jeśli Putin przybywa na ich terytorium, są zobowiązane do aresztowania rosyjskiego dyktatora i wydania go Międzynarodowemu Trybunałowi, który ma siedzibę w Hadze. Jednocześnie sam Władimir Putin ma obowiązek stawić się w sądzie w Hadze w celu złożenia zeznań. Jeśli prezydent Rosji tego nie zrobi, Interpol oficjalnie umieszcza go na liście poszukiwanych. Co za tym idzie, potencjalne aresztowanie w kraju będącym stroną Statutu Rzymskiego. W rzeczywistości na Kremlu nie ma możliwości aresztowania go, ale w przypadku przekroczenia granicy państwa, które ratyfikowało Statut Rzymski, można to zrobić szybko i legalnie.

Czym jest Statut Rzymski?

Jest to dokument regulacyjny podpisany w 1998 roku w stolicy Włoch. Weszła ona w życie 1 czerwca 2022 r. i według danych za 2016 r. została ratyfikowana przez 125 państw, w tym Federację Rosyjską, a podpisana przez 139 państw, jednak nie zostały one wówczas oficjalnie uznane na poziomie legislacyjnym. W ramach dokumentu państwa, które podpisały ustawę, są zobowiązane do udzielania pomocy w zatrzymaniu osób, które uchodzą za oskarżonych o popełnienie zbrodni międzynarodowych.

Warto zauważyć: międzynarodowi eksperci są przekonani, że Władimir Putin nie pojawi się osobiście w sądzie w Hadze i nie pojawi się w krajach, które ratyfikowały dokument. W tej chwili śledztwo jest w toku i w jego ramach mogą zostać ujawnione nowe szczegóły. Eksperci dodają też, że pociągnięcie Putina do odpowiedzialności i aresztowanie go jest realne tylko w przypadku militarnego zwycięstwa Ukrainy nad Rosją.

Decyzja Hagi poważnie narusza legitymację przywódcy

Pomimo tego, że aresztowanie Putina jest niezwykle trudne, taki nakaz wydany przez MTK sugeruje, że przywódca kraju jest międzynarodowym przestępcą. To bezpośrednio wpływa na relacje z przywódcami innych krajów. Przypomnijmy, że nakaz aresztowania wydany przez autorytatywną organizację wskazuje, że Putin jest oskarżony o nielegalną deportację ukraińskich dzieci, która rozpoczęła się dosłownie natychmiast po rosyjskiej inwazji na terytorium suwerennej Ukrainy. Według wstępnych danych ponad 150 nieletnich zostało wywiezionych do Rosji i adoptowanych wbrew przepisom. Należy również zauważyć, że przymusowe wywożenie dzieci i oddzielanie ich od rodzin jest przejawem ludobójstwa. Nakaz aresztowania wydany przez MTK potwierdza daremność rosyjskich narracji o ratowaniu dzieci z Donbasu i misji humanitarnej rosyjskiego wojska.

Autor: Diana Kamiński

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com